CENTRUM POMP CIEPŁA

ROSNĄCE CENY ENERGII I CORAZ WIĘKSZE OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO DAJE WYRAŹNY SYGNAŁ: CZAS NAJWYŻSZY ZACZĄĆ MYŚLEĆ O ALTERNATYWNYCH FORMACH POZYSKIWANIA ENERGII.

ENERGIA ODNAWIALNA JEST ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI, A POMPY CIEPŁA SĄ WSPANIAŁYM ROZWIĄZANIEM, BY EFEKTYWNIE WYKORZYSTYWAĆ TĘ BEZPŁATNĄ ENERGIĘ. W TEN SPOSÓB MOŻNA BYĆ NIE TYLKO BARDZIEJ NIEZALEŻNYM, ALE TAKŻE CHRONIĆ ŚRODOWISKO NATURALNE I WŁASNY PORTFEL.


FIRMA PROJACK INSTAL POWSTAŁA Z MYŚLĄ O KAŻDYM POTENCJALNYM KLIENCIE, KTÓRY POSZUKUJE FACHOWCÓW...

    

POMPY CIEPŁA

Jak działa pompa ciepła?

Energia odnawialna jest energią przyszłości, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by efektywnie wykorzystywać tę bezpłatną energię. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także chronić środowisko naturalne i własny portfel. Pompa ciepła to technologicznie zaawansowany system dostosowany do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jej zaletą jest zdolność do odzyskiwania ciepła z powietrza, wód lub gleby w Państwa najbliższym otoczeniu.

Pompa ciepła składa się z parownika, który odzyskuje ciepło z otoczenia (woda, gleba, powietrze). W parowniku czynnik chłodniczy przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy, a następnie jest przenoszony do sprężarki. Tam opary są kompresowane w celu zwiększenia ciśnienia i temperatury. Gorące opary są skraplane w skraplaczu emitując ciepło kondensacji do nośnika grzewczego. Następnie czynnik chłodzący przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie ciśnienie jest ponownie obniżone, i przechodzi z powrotem do parownika. Proces się powtarza. Do pracy pompy konieczna jest energia elektryczna, która zasila silnik.

Ciepło to energia, a energia otacza nas z każdej strony. Odnawialne źródła energii takie jak powietrze, woda i ciepło gromadzone w ziemi mogą w każdej chwili stać się dostępne dzięki zaawansowanej technologii. Decyzja o zastosowaniu pompy ciepła poprawi komfort życia nam i przyszłym pokoleniom. Zmniejszymy w ten sposób zużycie energii i koszty ogrzewania oraz ograniczymy szkodliwy wpływ na środowisko.

Korzyści z posiadania pompy ciepła:

•• Przyjazna środowisku

Pompy ciepła nie mają sobie równych ponieważ w porównaniu z innymi źródłami ciepła generują niższe koszty eksploatacji. Oprócz tego dochodzą znacznie mniejsze koszty konserwacji, albowiem pompa ciepła należy do najbardziej niezawodnych i najbezpieczniejszych urządzeń grzewczych.
Ponadto przy kalkulacji kosztów inwestycyjnych nie można pominąć faktu, iż w budynkach wyposażonych w pompy ciepła nie potrzeba wykonywać komina spalinowego, przyłącza gazowego lub zbiorników oleju opałowego.
Jednocześnie stosując jednego dostawcę energii do budynku, unika się kosztów związanych z opłatami stałymi za energię elektryczną i np. gaz ziemny.
Co więcej pompa ciepła pobiera 3/4 energii grzewczej bezpośrednio ze środowiska naturalnego, jej bilans ekologiczny wypada znacznie korzystniej. W ten sposób przyczynia się ona w znacznym stopniu do zwiększenia ochrony klimatu. W przypadku ogrzewania pompą ciepła można zmniejszyć o ok. 25 % emisję CO2 !!!

•• Wygoda i bezpieczeństwo

Pompy ciepła pracują cicho, całkowicie automatycznie i nie wymagają konserwacji. Nie trzeba się martwić o zrobienie zapasu oleju czy węgla ani też o terminy wizyt kominiarza lub serwisu kotła. Dodatkowo, dzięki braku zbiornika oleju i komina, zyskuje się cenne metry kwadratowe powierzchni użytkowej.  Pompa ciepła jest „zimnym“ czynnikiem grzewczym - nie wytwarza płomienia i nie stanowi tym samym żadnego zagrożenia pożarowego. Nie może dojść również do niekontrolowanego ulatniania się gazu czy wycieku oleju. Pompa ciepła należy dlatego do najbardziej bezpiecznych rodzajów ogrzewania. Energią napędową dla sprężarki jest prąd elektryczny.

•• Dofinansowanie

Osoby decydujące się na pompy ciepła mogą postarać się o dofinansowanie w ramach programu Prosument, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym samym, opłacalność montażu instalacji wykorzystującej energię pochodzącą z alternatywnych, odnawialnych źródeł wzrasta jeszcze bardziej. --------


Istnieją trzy rodzaje pomp wykorzystujących różne źródła energii:
POWIETRZE / WODA

POWIETRZE / WODA

Pompy te wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu w środowisku. Mogą pracować w temperaturze do 20 °. Instalacja urządzenia zewnętrznego jest bezproblemowa i szybka. Pompy takie mają bardzo wysoką wydajność energetyczną. Cichy wentylator osiowy pompuje powietrze przez parownik zainstalowany na zewnątrz, niezależnie od agregatu pompy ciepła. Połączenie wentylatora i parownika daje bardzo dobre efekty. Parownik i agregat pompy ciepła połączone są rurami miedzianymi, które przenoszą czynnik chłodniczy przekazując ciepło z parownika do skraplacza. Zaawansowana regulacja umożliwia przeprowadzenie kilku obiegów grzewczych przez temperaturę zewnętrzną i zapewnia optymalne oszranianie jednostki zewnętrznej.

Zalety:
• Niskie koszty eksploatacji, szczególnie przy niskotemperaturowym ogrzewaniu np. podłogowym
• Idealne rozwiązanie do nowobudowanych lub modernizowanych budynków z istniejącym źródłem ciepła
• Umiejscowienie pompy na zewnątrz budynku pozwala na zaoszczędzenie miejsca w kotłowni
• Odbiór ciepła bezpośrednio z powietrza darmowe źródło ciepła, bez konieczności wykonywania instalacji ziemnej dolnego źródła
• Bardzo niski poziom emitowanego hałasu poprzez wykorzystanie niskoszumowego wentylatora oraz nowych materiałów dźwiękochłonnych
• Obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych zapewnia dużą żywotność
• 5 lat gwarancji na urządzenie

WODA / WODA

WODA / WODA

Takie pompy to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to stałe źródło energii, ponieważ ich temperatura wynosi od 7°C do 13°C.

Temperatura wody zależna jest od miejsca, z którego jest pobierana. Stosunek zużytej mocy do uzyskanego ciepła (współczynnik wydajności COP) jest bardzo korzystny w systemach woda/woda, w których roczna średnia wartość często przekracza wartość 5.

Głównym elementem tego rodzaju pompy jest spiralny wymiennik ciepła. Zamontowanie takiej pompy wymaga wykonania dwóch odwiertów w ziemi : główny otwór (studnia) do pompowania wody i drugi otwór, którym woda powraca do podłoża. Optymalna odległość między otworami wynosi 15 metrów. Część energii zgromadzonej w wodzie pompowanej z gruntu jest odzyskiwana, a woda wraca do ziemi, po ochłodzeniu do 2°C-4°C.

Współczynnik COP Inaczej współczynnik wydajności. Jest to stosunek mocy wejściowej (energia elektryczna) i ciepła wyjściowego (energii cieplnej). Jego wartość mieści się zwykle miedzy 1/3 i 1/5. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju pompy ciepła i źródła energii cieplnej w otoczeniu.

SOLANKA / WODA

SOLANKA / WODA

Pompy ciepła tego typu wykorzystują ciepło gromadzone w ziemi. Ogromna ilość energii magazynowana jest w ziemi, wytwarzana przez opady atmosferyczne i promienie słoneczne.

Proponujemy dwa systemy do ciągłego odzysku ciepła z ziemi:
• gruntowe kolektory ciepła
• odwiertowe wymienniki ciepła

Poziomy kolektor gruntowy Energia jest odzyskiwana za pomocą kolektora gruntowego rozmieszczonego na odpowiedniej powierzchni. Dla zapewnienia optymalnej pracy powierzchnia kolektora powinna być około dwukrotnie większa od ogrzewanej powierzchni. Ilość energii, jaką można uzyskać z ziemi, zależy od składu gleby i położenia. Bardzo ważne jest, aby powierzchnia, na której kolektor gruntowy jest położony, nie była zabudowana ani pokryta asfaltem. Nic nie może przeszkadzać w przejściu opadów atmosferycznych przez powierzchnię.

Jak w przybliżeniu obliczyć wymagany rozmiar kolektora? Możemy to zrobić wykonując działanie w następujący sposób: moc grzewcza pompy ciepła (w kW) x 40.

Pionowy wymiennik ciepła Gdy dostępna powierzchnia nie jest wystarczająca, by korzystać z energii geotermalnej, można zastosować pionowy (odwiertowy) wymiennik ciepła.

Jak obliczyć przybliżoną, wymaganą głębokość odwiertu? Obliczymy ją wykonując następujące działanie: moc grzewcza pompy ciepła (w kW) x 14 = głębokość odwiertu (m)

OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania to powszechnie stosowane systemy ogrzewania domów jednorodzinnych jak i powierzchni przemysłowych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, jaką instalację c.o. zastosujemy w naszym domu warto znać: zasadę działania, sposób zasilania możliwości oraz poprawną konserwację. Nasza firma specjalizuje się w nowoczesnych systemach grzewczych stawiając na jak największe obniżenie kosztów eksploatacji jak i ochronę środowiska poprzez zastosowanie:

- pomp ciepła
- kondensacyjnych pieców gazowych
- kolektorów słonecznych

Chcąc uzyskać jak najniższe koszty eksploatacji warto zastosować system ogrzewania podłogowego. Odpowiedni dobór materiałów oraz poprawny montaż umożliwia przy temperaturze 35°C-45° C (instalacja niskotemperaturowa) uzyskać w pomieszczeniu temperaturę do 23°C. W przypadku bardziej wymagających klientów możliwe jest nieznaczne zwiększenie temperatury zasilania nie narażając się wówczas na wyższe koszty. Kiedy natomiast nie jesteśmy przekonani do systemu ogrzewania podłogowego można zastosować grzejniki niskotemperaturowe (konieczne jest przewymiarowanie ich mocy). Instalacja grzewcza może być zabezpieczona poprzez przeponowe naczynie zbiorcze (instalacja zamknięta) lub otwarte naczynie zbiorcze. Systemy Hotterfield na których pracujemy to ekskluzywny system realizujący ogrzewanie płaszczyznowe stworzony w ramach international technology group z zachowaniem najwyższych standardów technologicznych. Adresowany jest do najbardziej wymagających klientów o wysokim poczuciu estetyki i kultury technicznej.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

To urządzenia służące do neutralizacji ścieków wytwarzanych w naszych domach.

Warunkami ich prawidłowego funkcjonowania są:
- regularna kontrola składu odpływu
- sprawdzanie indeksu osadu czynnego
- odpowiednia regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów
- usuwania osadu i kożucha z osadnika raz w roku lub po wypełnieniu osadnika osadem do połowy

Jak to działa?
W przydomowych oczyszczalniach ścieków oczyszczanie następuje w dwóch etapach:
- oczyszczanie mechaniczne i beztlenowe (przy pomocy bakterii beztlenowych
- oczyszczanie tlenowe (przy pomocy bakterii tlenowych) Zasada działania oczyszczalni tradycyjnej polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków.

Pierwszy etap to wstępne mechaniczno- biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, który zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząsteczek. Zanieczyszczenia są klarowane na filtrze. Drugim etapem jest oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych. Ścieki przepływające przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów. Poprzez absorpcję ścieków na powierzchni gruntu lub filtra zachodzi intensywny rozwój mikroorganizmów. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz masę komórkową. W ziemi zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych.

Prawidłowo dostosowany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach 90 %.

Oczyszczanie w gruncie wymaga specjalnych warunków konieczny jest grunt piaszczysty (o dobrej przepuszczalności) oraz niski poziom wód gruntowych (drenaż musi znajdować się co najmniej 1,5 m nad poziomem wód warstwa piasku tej grubości wystarczy do oczyszczenia ścieku z osadnika gnilnego).

Jeśli warunki gruntowe są mniej sprzyjające (poziom wód gruntowych jest wysoki), drenaż może być wykonany w tzw. filtrze piaskowym. Ma on formę nasypu, widocznego na powierzchni. Wysokość nasypu zależy od poziomu wód gruntowych nasyp musi być na tyle wysoki, by drenaż znalazł się na wysokości 1,5 m nad poziomem wód gruntowych. Jeśli drenaż znajdzie się wyżej niż osadnik, konieczne jest zastosowanie przepompowni zamiast studzienki rozdzielczej na powierzchni będzie widoczna jej pokrywa. Studzienka rozdzielcza (z widoczną na powierzchni pokrywą) musi się też znaleźć w nasypie.

ODKURZACZE CENTRALNE

ODKURZACZE CENTRALNE

Dzięki systemowi centralnego odkurzacza możemy cieszyć się wygodnym i bezpyłowym sposobem utrzymywania czystości w domu jednorodzinnym jak i większych budynkach np. w bloku. System ten składa się z agregatu -urządzenia zasysającego powietrze, które możemy umieścić w dowolnym pomieszczeniu gospodarczym np. w piwnicy.

Cały system połączony jest rurami VACULINE (o średnicy 50,8mm dającymi nam pewność że w przyszłości nie dopuszczą one do nieszczelności i powstawania zatorów w rurociągu) z gniazdami rozmieszczonymi w różnych miejscach domu.

Jedną z podstawowych zalet systemu centralnego odkurzacza jest ukrycie całej instalacji w posadzkach i ścianach.

Gdy chcemy przystąpić do prac porządkowych:

- przyłączamy potrzebną długość węża który jest schowany w pomieszczeniu gospodarczym
- do węża mocujemy rękojeść wraz z rurą ssącą i szczotką i przystępujemy do odkurzania
- po zakończeniu sprzątania wystarczy schować wąż oraz rękojeść
- następnie możemy przejść do kolejnego gniazda i powtórzyć cały proces

REKUPERACJA

REKUPERACJA

Jest to system mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które w tradycyjnych systemach wentylacyjnych jest tracone.

Powietrze, które jest zasysane z zewnątrz (świeże) poprzez czerpnię, przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora, ogrzewajac się w jego kanalikach o powietrze wywiewane z wnętrza. Następnie jest nawiewane do pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu tego typu wentylacji usuwamy ciepłe, wilgotne i zużyte powietrze z łazienek i kuchni. Powietrze usuwane w tym procesie na zewnątrz oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz. Poprawna instalacja mechanicznej wentylacji zapewnia ciągłą świeżość w domu bez konieczności otwiernia okien. System rekuperacji pozwala użytkownikowi również ograniczyć koszty ogrzewania.

Dzięki zastosowaniu rekuperacji wyzbywamy się również kosztów kominów wentylacji grawitacyjnej. Jeżeli chcemy zbudować nowoczesny a zarazem enegrooszczędny dom konieczne jest zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.

NAWADNIANIE OGRODÓW

NAWADNIANIE OGRODÓW

Jest to bardzo korzystne rozwiązanie.

Dzięki systemowi automatycznego nawadniania ogrodów zachowamy naturalny wygląd naszego ogrodu. Mechanizm wynurzanych zraszaczy to dyskretne podlewanie. Ukazują się one tylko podczas pracy, Podlewanie jest precyzyjne, dostosowane do wymogów Państwa roślin. System ten można zaprogramować np. na działanie w określonych godzinach tylko w nocy. Wówczas straty wody z powodu parowania są najmniejsze. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność naszego czasu jak i zredukowana ilość kretów, które są przez taką instalację wypłaszane.

USŁUGI KOPARKĄ

USŁUGI KOPARKĄ

Świadczymy profesjonalne usługi za pomocą koparko-ładowarki KOMATSU i minikoparki CAT.

Oferujemy m.in.:
- niwelację terenum
- wykopy pod budynek
- wykopy fundamentów
- wykopy stawów, oczek wodnych oraz basenów
- wykopy pod kanalizację i wodociągi
- nawożenie ziemi

ODWIERTY

ODWIERTY

Pionowe sondy pomp ciepła charakteryzują się wysoką i stałą temperaturą w ciągu całego roku dlatego też są często wybierane jako źródło dolne dla domu z pompą ciepła. Kolektory wykonane są z rur PE które są umieszczone w odwiertach.

Profesjonalnie i kompleksowo wykonujemy pionowe odwierty pod pompy ciepła metodą płuczkową. Posiadamy wiertnicę na samochodzie o wadze 3,5 t. Otwory do pomp wiercimy na maksymalną głębokość 100m.

PROJACK Instal

(Rok. zał. 1995)

Krótko o firmie...

Firma PROJACK Instal, która jest kontynuacją firmy rodzinnej powstałej w 1995 roku, oferuje usługi z zakresu branży grzewczej. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania. Specjalizujemy się w budowie sieci wodnych i kanalizacyjnych zarówno w domach jednorodzinnych, osiedlach jak i budynkach wielkopowierzchniowych.

Dysponujemy doświadczoną i profesjonalną kadrą pracowników. Przez ponad 10 lat zrealizowaliśmy tysiące zleceń. Współpracujemy z najlepszymi europejskimi markami: Buderus, Junkers, TECE, Rakoczy, kierując się przede wszystkim jakością materiałów. Mając na uwadze ochronę środowiska stosujemy nowoczesne technologie ekologiczne.

Nasza firma posiada pełną wiarygodność techniczną, potwierdzoną wieloma certyfikatami. Oferujemy atrakcyjne ceny. Udzielamy także gwarancji na wykonane przez nas instalacje. Priorytetem firmy ProJack Instal jest zadowolenie naszych klientów, którzy są najlepszą reklamą dla firmy. To dla nich nieustannie podnosimy jakość świadczonych usług, dostosowując się do wymagań rynku a przede wszystkim indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Info

  •   726 630 778
  •   Myszakówek 7, 62-410 Zagórów
  •   jwedzina@wp.pl

KONTAKT

Tel. 726 630 778 | Myszakówek 7, 62-410 Zagórów | e-mail: jwedzina@wp.pl

Napisz do nas

CERTYFIKATY